Bakanlıktan yapılan açıklamada, "22 Nisan 2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenlenmiş ve bu kapsamda spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılarak spor kulübü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 7405 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte kanuna uyum sürecinin tamamlanması bakımından spor kulüpleri ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketlere kanunun geçici 1. maddesi ile kanunun yürürlüğe girdiği 26 Nisan 2023 tarihine kadar uygunluğunu sağlayamayanlar bakımından 6 (altı) ay ek süre verilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu süre 26 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

7405 sayılı kanuna uyum sürecine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda spor kulüpleri yönüyle tescil iptali, anonim şirketler yönüyle ise spor faaliyetlerine katılamama yaptırımlarının uygulanacağı hatırlatılarak, kulüplerin 7405 sayılı kanun uyarınca tüzük değişikliklerini yaptığı Genel Kurul sonuç evraklarını, ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 26 Ekim 2023 tarihine kadar teslim etmeleri gerektiği belirtildi.